PROF. DR. ATİLLA TURGAY ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ ULUSAL KONGRE EN İYİ ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ulusal kongresinde sunulan ve katılım koşullarına uyan sözel ya da poster bildiriler arasından seçici kurul tarafından belirlenen en iyi araştırma bildirisinin teşvik edici anlamda ödüllendirilmesini amaçlamaktadır.
Prof. Dr. Atilla Turgay; Çocuk ve gençlik ruh sağlığı alanında öncü adımlar atmış, Kanada Toronto Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyeliği ve Toronto Ruh Sağlığı Merkezi direktörlüğü yapmıştır. 2010 yılında aramızdan ayrılmış olan Prof. Dr. Atilla Turgay’ın çalışmaları gerek uluslar arası gerek ülkemiz Çocuk ve Genç Psikiyatrisi alanında çalışanlara ışık tutmaya devam etmektedir.
Ödül, Prof. Dr. Atilla Turgay’ın anısına Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından desteklenmekte olup bu yıl üçüncü kez verilecektir. Seçici Jüri tarafından belirlenecek olan En İyi Araştırma yazısının 1. Yazarı ödül belgesi ve 1500 TL para ödülü ile ödüllendirilecektir.

Katılım Koşulları:
Araştırma bildiri tam metnini ve tablo/grafiklerini içeren bir “word” belgesinin gkilicoglu@yahoo.com  adresine 01 Nisan 2019 Pazartesi günü 23:59’a kadar yollanmış olması.
Bildiri özetinin http://www.cocukergen2019.com sitesinden sisteme girilmiş ve kongrede sözel ya da poster bildiri olarak sunulmuş olması.
“Birinci isim”in çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı ya da uzmanlık öğrencisi olması ve 2 Mayıs 2019 tarihinde 35 yaşından gün almamış olması.
Araştırmada yer alan ve Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi alanında çalışanların derneğe üye olması ve aidat borçlarının olmaması.
Yalnızca araştırma yazıları değerlendirmeye alınacak olup olgu sunumu ve olgu serileri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Prof. Dr. Atilla Turgay En İyi Araştırma Ödülü Jüri

  • Eyüp Sabri Ercan
  • Aynur Akay
  • Elvan İşeri
  • Ali Güven Kılıçoğlu
  • Koray Karabekiroğlu
  • Fevziye Toros
  • Ebru Çengel Kültür

ÖNEMLİ TARİHLER

2 MAYIS
Kongre Başlangıç Tarihi
4 ŞUBAT
Son Erken Kayıt Tarihi
15 ŞUBAT
Son Panel Öneri Tarihi
15 Mart
Bildiri Son Gönderim Tarihi