Bildiri Ödülü

Araştırma Sunumu Bildiri Ödülü Duyurusu - 2019

Ord. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Ulusal Kongre Araştırma Sunumu Ödülü-2019 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi ulusal kongresinde sunulan ve katılım koşullarına uyan sözel veya poster bildiri 1’inci isimlerinden ödül için değerlendirilmek üzere başvuru yapanlar arasından seçici kurul tarafından belirlenen 3 araştırma bildirisinin teşvik edici anlamda ödüllendirilmesini amaçlamaktadır.

Genel Bilgi:
 Çocuk ve gençlik ruh sağlığı alanında öncü adımlar atmış, uluslararası çocuk ve ergen psikiyatrisi kuruluşu IACAPAP'ın kurucular kurulu üyesi ve Türkiye'de modern psikiyatrinin oluşturucularından Dr. Fahrettin Kerim Gökay'ın anısına ailesi tarafından desteklenmekte olan ödül bu yıl 17’nci kez verilecektir.

Ödül biçimi:
 Ödül belgesi ve para ödülü (Birinci: 2.500 TL; İkinci: 1.500 TL; Üçüncü: 1.000 TL). Para ödülü bildirideki 1’inci kişiye verilir. Ödül belgesinde ödülü alan çalışmanın yazarlarının adı yazarlık sırasına göre yazılır. 

Ödül verilişi:
 Seçici kurulun kararları seçici kurul temsilcisi tarafından, ve ödüle değer görülen bildirilerin içerikleri sahipleri tarafından, ödüllere ayrılmış özel bir oturumun parçası olarak sunulacaktır.

Bu yılki Seçici Kurul:
 (Prof Dr) Ayşe Avcı, Eyüp Sabri Ercan, Emine Kılıç, Süha Miral, Nahit Motavalli, Yankı Yazgan (koordinatör).

Katılım Koşulları:

  • Kongreye yolladığınız bildirinizin tam metnini ve tablo/grafiklerini içeren bir “word” belgesinin yanki59@gmail.com ve yazganresearchoffice@yankiyazgan.com  adreslerinin ikisine birden 7 Nisan 2019 23:59’a kadar yollanmış olması.
  • Bildirinin, kongre programında belirtilen zaman ve yerde sunulmuş olması.
  • “Birinci isim”in çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı ya da uzmanlık öğrencisi olması,
  • Araştırma bildirisi nedir? Araştırma sorusu, soruyu test etme amaçlı hipotez ve yöntemi ile olgu sunumu/serisi gibi diğer bilimsel sunumlardan ayrılır.

Ödüller:

  • 1.lik: 2500 TL
  • 2.lik: 1500 TL
  • 3.lük: 1000 TL

ÖNEMLİ TARİHLER

2 MAYIS
Kongre Başlangıç Tarihi
4 ŞUBAT
Son Erken Kayıt Tarihi
15 ŞUBAT
Son Panel Öneri Tarihi
15 Mart
Bildiri Son Gönderim Tarihi