29. ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİSİ ULUSAL KONGRESİ ASİSTAN BURSU

29. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresinde 30 çocuk ve ergen psikiyatri asistanına kongre bursu (katılım + konaklama) verilecektir.  

Başvuru koşulları:
Başvurulan çalışma kongrede sunulmak üzere kabul edilmiş olup başvuru sırasında bildiri numarası belirtilmelidir.
Her çalışmadan yalnızca bir kişi (çocuk ve ergen psikiyatri asistanı) başvurabilecektir.
Başvuran kişi (çocuk ve ergen psikiyatri asistanı) sadece bir bildiri ile asistan bursuna başvurabilir.  
Başvuran kişinin (çocuk ve ergen psikiyatri asistanı) isim sıralamasındaki yeri önemli değildir.
Başvuru sırasında çocuk ve ergen psikiyatri asistanı olmak.
Yalnızca araştırma yazıları dikkate alınacak olup olgu sunumları ve olgu serileri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvurulan araştırma bildirilerinin ÖZETLERİ Seçici Jüri tarafından değerlendirilecek ve en yüksek değerlendirme puanı alan ilk 30 araştırma bildirisi için başvuruda bulunan çocuk ve ergen psikiyatri asistanları bursu almaya hak kazanacaktır. 
Son başvuru tarihi ve saati 1 nisan 2019 Pazartesi günü 23:59 olup başvurular ulkuakyol@yahoo.com adresine yapılacaktır.
Asistan bursu sonuçları son başvuru tarihinden sonraki 1 (bir) hafta içinde kongre sayfasında ilan edilecektir.

ÖNEMLİ TARİHLER

2 MAYIS
Kongre Başlangıç Tarihi
4 ŞUBAT
Son Erken Kayıt Tarihi
15 ŞUBAT
Son Panel Öneri Tarihi
15 Mart
Bildiri Son Gönderim Tarihi